Löner och kollektivavtal

900px_Ulrika-Friman-Dick-Blomqvist3

Personalkostnader

 År Total personalkostnad, miljoner kronor Personalkostnadernas andel
av totala kostnader
2014 2 675 58,5 %
2013 2 673 60 %
2012 2 594 61 %
2011 2 467 56 %
2010 2 249 57 %

Fortsatt arbete med lönemodellen

På förvaltningen för Funktionsstöd och kommunstyrelsens förvaltning startade ett projekt för att koppla samman kommunens lönemodell med styrmodell. Målet är att kopplingen mellan löneökning och kommunens styrning ska bli tydligare.

Enligt modellen gör chef och medarbetare en överenskommelse med mål för det kommande året. Överenskommelsen är kopplad till enhetens eller verksamhetens genomförandeplan och därmed till kommunens styrmodell. Överenskommelsen följs kontinuerligt upp under året och resultatet bildar underlag för löneöversyn. Pilotprojektet utvärderas efter löneöversynen 2015.

Nya lokala kollektivavtal

Vi tecknade ett antal lokala kollektivavtal under året. Förvaltningen för Förskola & Grundskola har skrivit avtal om arbetstiden för lärarna i kommunen. Dessutom finns det nu avtal om semesteranställning och ferieanställning på fem av kommunens grundskolor. De flesta fackförbunden i kommunen valde också att teckna ett lokalt kollektivavtal som gör det möjligt för medarbetare att växla semesterdagstillägget mot ledig tid.

Flera förhandlingar om lokala kollektivavtal pågick också, bland annat om beredskap och introduktionsanställning.

facebooktwittermail