Jämställdhet och mångfald

Festivalen Queer Up.
Queer Up, Kungsbackas festival för mänskliga rättigheter, har arrangerats sedan våren 2011.

Jämix

Jämix är Nyckeltalsinstitutets verktyg för att undersöka hur jämställd en organisation är.

Ju högre poäng desto mer jämställd är organisationen. Kungsbacka skiljde sig framförallt inom dessa områden jämfört med övriga organisationer i mätningen 2014:

 • Många kvinnor jämfört med män har deltidstjänster.
 • Få yrkesgrupper med könsfördelningen 40-60 procent.
 • Hög kortidssjukfrånvaro för kvinnor jämfört med män

Det här gjorde vi för jämställdhet och mångfald 2014

 • Ledarskapscafé med temat olikhet och jämlikhet för kommunens chefer
 • Genomfört en normkritisk granskning av de bilder som kommunen använder på hemsidan och i platsannonser. Granskningen visade att kommunen behöver arbeta med att få in en större mångfald i bilderna
 • Undersökt hur de olika förvaltningarna jobbar med mångfald, vad som görs idag och vilka verksamheter som är extra viktiga att arbeta vidare med ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
 • Uppmärksammat förvaltningar och enheter som jobbat aktivt och medvetet med jämställdhet och mångfald på intranätet och kungsbacka.se som goda exempel, exempelvis Funktionsstöd och Rekryteringscenter
 • Medverkat på seminariet Schyst och uppmärksammat vikten av ett normkritiskt förhållningssätt och jämlik kommunikation på ett språkkafé
 • Genomfört en lönekartläggning, som visade att det fortfarande finns strukturella löneskillnader att åtgärda i kommunen
 • Ledningsgrupperna på förvaltningen för Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa har gått utbildningen Att leda och styra för en jämlik kultur och fritid
 • Förvaltningen för Service har genomfört ett arbete kring normkritik riktat till alla medarbetare på förvaltningen
 • Anordnat utbildningsdagar, föreläsningar och handledningar för medarbetare på förvaltningen för Förskola & Grundskola
 • Genomfört ett projekt där man filmade i förskolan utifrån ett genusperspektiv
 • Fritid & Folkhälsa har i samarbete med Förskola & Grundskola anordnat festivalen Queer up om mänskliga rättigheter.
facebooktwittermail