Utveckling av företagslotsen

Vi har fortsatt utvecklingen av Företagslotsen. Företagslotsens uppgift och syfte är att förenkla företagares kontakter med kommunen. Det handlar om tydlig praktisk rådgivning, information och samordning för att få en effektiv handläggning. Företagslotsen stödjer företagare med ärenden som rör nyetablering, omlokalisering och expansion. I Företagslotsen finns ett stort antal sakkunniga från de olika förvaltningarna i kommunen.

facebooktwittermail