Förenklar för företag

Vi satsade på en gemensam utbildning för kommunens förvaltningar som jobbar med stöd och tillstånd för företag. Utbildningen Förenkla helt enkelt ska leda till att vi blir bättre på att möta och hjälpa företagen. Näringslivet var också inbjudna att vara med under utbildningen som ett led i öppenheten.

facebooktwittermail