Fler företag

8 490 aktiva företag fanns registrerade i Kungsbacka vid utgången av 2014. 2013 var motsvarande siffra 8 294, och 2012 var siffran 8 225.

facebooktwittermail