Ämne: Rekrytering

Våra medarbetare

Kungsbackaledaren

Under året har ett antal ledarskapscaféer arrangerats. Ett tema som diskuterades var hur vi hanterar det som gör oss alla olika och unika på en arbetsplats.

Ledarplattform för Kungsbacka

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en gemensam
Läs hela avsnittet