Delaktighet och service med invånaren i fokus

680_bild1

En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar att vi är med och slåss bland toppen av landets kommuner. Vi är stolta över att vi fortsätter leverera en bra service med hög kvalitet till invånare och företagare och att vi har en ekonomi som gör det möjligt att fortsätta satsa när vi växer.

2014 var ett år med både framgångar och utmaningar. Oroligheter i vår omvärld påverkade oss, med krig och instabilitet på flera håll i världen. Vi i Kungsbacka måste dra vårt strå till stacken för att hjälpa och stödja människor på flykt. Under 2014 jobbade vi hårt för att kunna ta emot flyktingar enligt de avtal vi har med Länsstyrelsen och Migrationsverket. Vi satsade också på integrering i det svenska samhället och på att skapa förutsättningar för trygghet och goda livsvillkor.

I tider med oroligheter känns vår demokrati och de demokratiska valen extra viktiga. 2014 var ett supervalår med val till EU-parlamentet, riksdagen, regionfullmäktige och, inte minst, kommunfullmäktige. Valdeltagandet i Kungsbacka ökade i samtliga val vilket känns väldigt roligt.

900pxValsedlar
Valdeltagandet ökade i samtliga val.

Vi blir allt fler

Kungsbacka fortsätter att växa. 2014 ökade folkmängden med 829 personer och sista december 2014 hade vi 78 219 invånare. Detta ställer stora krav på samhällsutvecklingen. Vi planerar för nya bostäder i varierande upplåtelseformer med tonvikt på en förtätning av Kungsbacka stad. Kolla Parkstad och Björkris fortsatte växa fram under året och vi planerade för Väster om ån, det stora stadsomvandlingsprojektet som ska knyta ihop innerstaden och Kungsmässan.

Bra och miljövänliga kommunikationer är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Åsa station som invigdes i slutet av 2013 har varit en stor framgång under året och bidragit till att fler åker kollektivt.

Åsa station har varit en stor framgång under året och bidragit till att fler åker kollektivt.
Nybyggda Åsa station har bidragit till att fler åker kollektivt.

Vi investerade rekordmycket, 614 miljoner kronor netto. Bland investeringarna märks köpet av Kollaskolorna för drygt 300 miljoner kronor. Den goda ekonomin har gjort det möjligt att investera i lokaler och infrastruktur utan att behöva låna pengar.

Kollaskolan
Kollaskolan i Kolla Parkstad.

Sveriges bästa skolor

I vår ambition att vara Sveriges bästa skolkommun ser vi goda resultat med höga kunskapsnivåer, trygga elever och en bra beredskap hos eleverna att möta arbetslivet. Vi har tillsatt flera förstelärare och en lektorstjänst under året vilket kommer bidra till en fortsatt utveckling i riktning mot målet Sveriges bästa skolor.

Det här var ett litet axplock av det som hände 2014. Läs gärna årsredovisningen i sin helhet och ta del av allt det vi åstadkommit under året. Till sist vill vi rikta ett stort tack till alla medarbetare och förtroendevalda för ert engagerade och goda arbete. Alla har vi gemensamt bidragit till kommunens framgång.

 

2015 03 10 Kungsbacka Politiker. Per Ödman Foto: Anna Rehnberg

Per Ödman (M)
Kommunstyrelsens ordförande till och med 2014

Ann-Charlotte Järnström 1 KSF

Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör

 

facebooktwittermail