Synpunkter och kommentarer

900px_Monica-Löfgren-och-Monica-Neptun_Cecilia-Fors
Kundcentret Kungsbacka direkt fångade upp många synpunkter under 2014.

Under 2014 fick vi in 897 synpunkter via Kommentaren, som är vårt system för synpunktshantering. Detta är en ökning på 62 procent jämfört med 2013.

En stor anledning till ökningen kan vara det nya kundcentret Kungsbacka direkts möjlighet att fånga upp synpunkter samt att nya kungsbacka.se som lanserades i december 2013 gör det lättare att hitta vart och hur man kan lämna synpunkter. Genom Kommentaren underlättar vi för invånarna att komma med förslag till förbättringar, framföra klagomål och ge beröm. Vi använder synpunkterna till vårt ständiga förbättringsarbete. Det innebär att vi strävar efter att få in många synpunkter.

Det finns också andra kanaler och system för synpunktshantering utöver Kommentaren. Den vanligaste kanalen att lämna synpunkter är personliga möten eller direktkontakt via telefon. Exempel på systematiska arbetssätt utöver Kommentaren för att ta del av synpunkter från de vi är till för är:

  • lagstyrd avvikelsehantering inom socialtjänsten,
  • förvaltningsspecifika system för synpunktshantering,
  • öppna svar i brukarundersökningar.
Förvaltning Totalt Varav obesvarade
Fritid & Folkhälsa 273 58
Funktionsstöd 5
Förskola & Grundskola 34 12
Gymnasie & Vuxenutbildning 7 3
Individ & Familjeomsorg 13 3
Kommunstyrelsen 79 18
Kultur & Turism 8
Miljö & Hälsoskydd 4
Plan & Bygg 11 2
Service 72 14
Teknik 363
Äldreomsorg 28
Totalt 897 110
facebooktwittermail