Inledning

900px_Kungsbackaflagga

Med utgångspunkt från visionen har kommunfullmäktige beslutat om ett antal prioriterade mål. De prioriterade målen beskriver vad kommunens verksamheter ska uppnå och kan ses som den övergripande strategin för utvecklingen av kommunen som helhet.

Direktiv är kommunfullmäktiges sätt att exakt beskriva en uppgift som ska utföras av en nämnd under ett eller två år.

Måluppfyllelse 2014

Det fanns 16 prioriterade mål under 2014.

facebooktwittermail