Mål om bättre fritid

grön fyrkantAndelen av kommunens invånare som är nöjda med sin fritid ska öka

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
80 % 93 % 90 % 79 %
Mätning: SCB:s medborgarundersökning, kommunens tilläggsfråga

 

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
87 % 94 % 76 % 83 %
Mätning: Ungdomsenkäten Luppen vart tredje år, däremellan kommunens ungdomsenkät.

Vi har nått målet

Totalt sett redovisar berörda nämnder en bra verksamhet som bidrar till att målet uppnåtts. Barn och ungdomar kan förverkliga egna initiativ i kombination med programverksamhet och motiverande aktiviteter. Vi ser en nedgång i nöjdheten bland elever i årskurs 8, orsaken till denna nedgång kommer vi att titta närmare på.

Kommentarer

  • Vi har ordnat flera arrangemang, till exempel Queer Up, Stor-LAN, Popsoaré, Öppen Scen, Poetry Slam samt Urban Summer.
  • Bostäder med särskild service har arbetat med utveckling av fritidsutbudet för de boende.
  • Äldreboenden har haft regelbundna aktiviteter och erbjudit daglig utevistelse. Samtliga äldreboenden har också ordnat promenadgrupper en till tre gånger i veckan.
  • Barn- och ungdomsföreningar har varit aktiva 66 000 timmar på våra idrottsanläggningar.
  • 200 ungdomsdrivna intressegrupper har bildats och ungdomsarrangemangen Planeta, 1,2,3 Schtunk och Natten den 28:e februari har hållits.
  • Kulturskolans verksamhet bidrar till att barn och ungdomar har en bra och meningsfull fritid.
  • Sommarbussen hade 580 resande och Sommarbiblioteket besökte badstranden.
  • Träffpunkterna hade öppet hus med uppvisning av olika aktiviteter, och under sommarveckan på Smarholmen deltog ett 100-tal seniorer.
  • Galaxen i Onsala invigdes och Skatehallen med LAN-hall öppnades åter.
  • Vi har erbjudit lovverksamhet i form av foto, film, parkour, gatukonst och äventyrsläger.

facebooktwittermail