Mål om minskat bruk av alkohol, tobak och narkotika

grön fyrkantBruket av alkohol, tobak och narkotika bland ungdomar ska minska

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
91 % 87 % 93 % 81 %
Mätning: Ungdomsenkäten Luppen vart tredje år, däremellan kommunens ungdomsenkät, åk 8. Andel som uppger att de inte konsumerar alkohol.

 

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
94 % 90 % 95 % 88 %
Mätning: Ungdomsenkäten Luppen vart tredje år, däremellan kommunens ungdomsenkät, åk 8. Andel som uppger att de inte röker.

 

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
- 86 % 92 % 82 %
Mätning:Ungdomsenkäten Luppen vart tredje år, däremellan enkät till elever i årskurs 2 på gymnasiet. Andel som uppger att de inte använder narkotika.

Vi har nått målet

De flesta av de berörda nämnderna har genomfört verksamhet som bidrar till måluppfyllelse. Den redovisade verksamheten grundar sig på evidensbaserade metoder i form av kunskapshöjande insatser, begränsning av tillgänglighet, värdegrundsarbete och strategisk samverkan.

Kommentarer

  • Vi ordnade den drogfria skolavslutningen School’s Out med 3 000 ungdomar.
  • Materialet Tobak – Nej tack har tagits fram för att kunna användas i skolorna.
  • Elever på gymnasieskolorna erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterska för att diskutera livsstilsfrågor.
  • Personal informerar ungdomarna på boenden för ensamkommande om riskerna med att bruka alkohol, tobak och narkotika.
  • Vi har ordnat föräldrakurser kring ungas bruk av cannabis.
  • Elevhälsan på gymnasieskolor gör särskilda insatser i elevgrupper där lärarna ser ett behov.
  • Arbete inom En dörr in för att stärka och utveckla det gemensamma förebyggande arbetet.
  • I samarbete med Polisen genomförs kontroller några gånger per termin av gymnasieungdomar som misstänks bruka droger.
  • Vi har utbildat personal på gym i dopningsförebyggande arbete
  • Utbildningen Krogar mot knark för krögare följdes av en kampanj på medverkande krogar.

facebooktwittermail