Fem år i sammandrag

Här får du en snabb överblick över kommunens ekonomiska utveckling de senaste fem åren.

Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2013 2014
Skatt och invånare
Kommunal utdebitering, procent 21,53 21,53 21,33* 21,33 21,33
Antal invånare 31 december 75 025 75 954 76 786 77 390 78 219
Resultat
Årets resultat, miljoner kronor 262 -31 125 96 179
Årets resultat i andel av skatteintäkter och statsbidrag, procent 7,6 -0,9 3,5 2,5 4,6
Pensioner
Pensionskostnader, miljoner kronor 130 337 217 251 148
Pensionskostnader, kronor per invånare 1 733 4 437 2 826 3 243 1 892
Investeringar
Nettoinvesteringar, miljoner kronor 179 339 487 286 614
– varav inom skattefinansierad verksamhet 165 260 365 233 591
– varav inom avgiftsfinansierad verksamhet 47 78 77 103 79
– varav inom exploateringsområden -33 1 45 -50 -56
Tillgångar och soliditet
Tillgångar, miljoner kronor 3 575 3 748 4 174 4 536 4 673
Tillgångar, kronor per invånare 47 651 49 339 54 359 58 612 59 743
Soliditet, procent 25,6 22,5 23,2 23,3 26,5
Likviditet
Likviditet, miljoner kronor 447 307 416 553 243
Likviditet, kronor per invånare 5 962 4 039 5 418 7 146 3 107
Skulder
Låneskuld, miljoner kronor 450 400 650 650 600
Låneskuld, kronor per invånare 5 998 5 266 8 465 8 399 7 671
Pensionsskuld, miljoner kronor 1 501 1 670 1689 1 842 1 796
Pensionsskuld, kronor per invånare 20 011 21 990 21 996 23 802 22 961
Borgensåtaganden
Borgensåtagande, miljoner kronor 1 748 1 726 1 847 2 223 2 412
Borgensåtagande, kronor per invånare 23 300 22 718 24 054 28 725 30 836

* 20 öres skatteväxling med Region Halland

facebooktwittermail