Not 7, fond för Lerkils reningsverk

Miljoner kronor 2013 2014
Ingående bokfört värde 10,1 3,8
Avsättningar under året -6,3 -3,8
Summa fond för Lerkils reningsverk 3,8 0
facebooktwittermail