Not 1, verksamhetens intäkter

Miljoner kronor 2013 2014
Brukningsavgifter 103,2 107,7
Brukningsavgifter, interna 4,4 5,3
Övriga intäkter 2,7 0,5
Periodiserad inkomst och ränta 7,2 8,2
Summa verksamhetens intäkter 117,5 121,7

 

Från 2010 tillämpar Kungsbacka kommun Rådet för kommunal redovisning, RKR, rekommendation 18, Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning. Rekommendationen innebär att inkomster från avgifter, bidrag och försäljning ska periodiseras. Denna rekommendation tillämpas på anslutningsavgifter vilka redovisas som periodiserade inkomster. Finansiella intäkter redovisas från och med 2013 under intäkter, tidigare år reducerade istället övriga kostnader. För jämförelse har även 2011 och 2012 uppdaterats.

facebooktwittermail