Politik och organisation

Kommunens organisation

Valsedlar
Du som har rösträtt i Kungsbacka kommun väljer vilka politiker som du vill ska representera dig i kommunfullmäktige.

 

Den politiska organisationen i Kungsbacka kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 14 nämnder. Kommunstyrelsen och elva av nämnderna har egna förvaltningar som sköter det dagliga arbetet.

Organisationskiss
Så här har vi organiserat det politiska arbetet i Kungsbacka kommun.

Kommunfullmäktige

Politikerna i kommunfullmäktige har det högsta ansvaret för den kommunala verksamheten. De beslutar om målen för samhällsutvecklingen och sam­hällsbyggandet i kommunen, vilken service kommunens invånare ska få och hur pengarna i kommunens budget ska användas.

Kommunfullmäktige kontrollerar också att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. Till sin hjälp har man kommunrevisionen.

Kommunfullmäktige utser ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna och i andra styrelser. Valberedningen tar fram kandidaterna till de olika posterna.

Kommunfullmäktige 2011-2014

Kommunfullmäktige 2011-2014 Mandat
 Moderaterna (M)   24
 Folkpartiet (FP) 7
 Centerpartiet (C) 5
Kristdemokraterna (KD)  3
Socialdemokraterna (S)  10
Vänsterpartiet (V)    1
Miljöpartiet de Gröna (MP)  4
Kungsbackaborna (KB)  4
 Sverigedemokraterna (SD)      3
Totalt antal 61

Kommunstyrelsen

Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen och nämnderna genomför det som kommunfullmäktige beslutat om.

Inom kommunstyrelsen finns:

 • arbetsutskott
 • personalutskott

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

Kommunstyrelsen 2011–2014
2012 09 20 Kungsbacka Per Ödman kommunalråd.Foto: Anna Rehnberg
ORDFÖRANDE Per Ödman (M)
 
 
1:E VICE ORDFÖRANDE Ulrika Landergren (FP)
1:E VICE ORDFÖRANDE
Ulrika Landergren (FP)
2012 09 05 KungabackaEva BorgFoto: Anna Rehnberg
2:E VICE ORDFÖRANDE Eva Borg (S)
 
2007 10 15 KungsbackaHans Forsberg, m.Foto: Anna Rehnberg
Hans Forsberg (M)
 
 
2007 10 15 KungsbackaKjell-Åke Andersson.Foto: Anna Rehnberg
Kjell-Åke Andersson (M)
 
 
Lisa Andersson (M)
Lisa Andersson (M)
 
 
 Thure Sandén (M)
Thure Sandén (M)
 
 
Per Stenberg (M)
Per Stenberg (M)
 
 
Jan Österdahl (M)
Jan Österdahl (M)
 
 
Ann Molander (FP)
Ann Molander (FP)
 
 
Fredrik Hansson (C)
Fredrik Hansson (C)
 
 
Johan Tolinsson (S)
Johan Tolinsson (S)
 
 
Maj-Britt Rane Andersson (S)
Maj-Britt Rane Andersson (S)
 
 
Roger Larsson (KB)
Roger Larsson (KB)
 
 
Lars-Anders Lundberg (MP)
Lars-Anders Lundberg (MP)
 
 

De politiska nämnderna

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns i Kungsbackas politiska organisation 14 nämnder.

Varje politisk nämnd fattar beslut om vilka tjänster och vilken service man ska erbjuda kommuninvånarna inom det område som man ansvarar för, till exempel inom förskola, grundskola och äldreomsorg.

Elva av nämnderna ansvarar för var sitt verksamhetsområde och har egna förvaltningar som sköter det dagliga arbetet:

 • Fritid & Folkhälsa
 • Förskola & Grundskola
 • Gymnasie & Vuxenutbildning
 • Funktionsstöd
 • Individ & Familjeomsorg
 • Kultur & Turism
 • Miljö & Hälsoskydd
 • Plan & Bygg
 • Service
 • Teknik
 • Äldreomsorg

De övriga tre nämnderna är krisledningsnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsens kansli sköter deras dagliga arbete.

I många frågor fattar politikerna i nämnderna de avgörande besluten, andra frågor går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att beslutas där.

Kommunala bolag och stiftelse

Fyra bolag och en stiftelse ingår i koncernen Kungsbacka kommun. Läs mer om koncernföretagen.

Helägda bolag och stiftelse

Eksta Bostads AB, Fastighets AB S:ta Gertrud och Stiftelsen Tjolöholm.

Delägda bolag

HallWan AB och Kungsbacka Innerstads AB.

Samägda uppdragsföretag

Räddningstjänsten Storgöteborg.

Entreprenadföretag

Kungsbacka kommun köper verksam­het från olika entreprenadföretag. Läs mer om de största driftsentreprenaderna.

Gemensamma nämnder

Kungsbacka kommun samverkar med Region Halland och de övriga hal­landskommunerna i Patientnämnden och i Hjälpmedelsnämnden. Under 2014 har ny hemsjukvårdsöverenskommelse träffats mellan Region Halland och kommunerna i Halland, den börjar gälla från 2015.

Tillsammans med Arbetsförmed­lingen, Försäkringskassan, Region Halland och hallandskommunerna samverkar kommunen i Samordnings­förbundet i Halland.

Valet 2014

År 2014 var ett supervalår. Det var både val till EU-parlamentet den 25 maj samt val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 14 september.

Valdeltagande

Valdeltagandet i EU-valet i Kungsbacka kommun låg på 53,59 procent. Det är 4,7 procentenheter mer än under EU-valet 2009.

I årets val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige var det ett ökat valdeltagande överlag.

I riksdagsvalet låg valdeltagandet på 90,34 procent. I valet 2010 röstade 89,31 procent. En ökning med 1,03 procentenheter.

I valet till kommunfullmäktige låg valdeltagandet på 88,63 procent. I valet 2010 röstade 87,20 procent. Alltså en ökning med 1,43 procentenheter.

I valet till regionfullmäktige låg valdeltagandet på 88,14 procent. I valet 2010 röstade 86,52 procent. En ökning med 1,62 procentenheter.

Valresultatet och fördelningen av platserna i Kungsbacka kommuns kommunfullmäktige efter valet 2014

De politiska partiernas andelar av invånarnas röster
 • Moderata Samlingspartiet 34,3 procent
 • Centerpartiet 10,1 procent
 • Folkpartiet liberalerna 9,6 procent
 • Kristdemokraterna 4,1 procent
 • Socialdemokraterna 16,6 procent
 • Miljöpartiet de gröna 7,3 procent
 • Vänsterpartiet 3 procent
 • Sverigedemokraterna 9,4 procent
 • Feministiskt initiativ 0,2 procent
 • Kungsbackaborna 4,5 procent
 • Övriga partier 0,8 procent
Fördelningen av platserna i kommunfullmäktige
 • Moderata Samlingspartiet 21
 • Centerpartiet 7
 • Folkpartiet liberalerna 6
 • Kristdemokraterna 2
 • Socialdemokraterna 10
 • Miljöpartiet de gröna 4
 • Vänsterpartiet 2
 • Sverigedemokraterna 6
 • Kungsbackaborna  3

Totalt  61 platser