Näringsliv och arbete

Förenklar för företag

Vi satsade på en gemensam utbildning för kommunens förvaltningar som jobbar med stöd och tillstånd för företag. Utbildningen Förenkla helt enkelt ska leda till att vi blir bättre på att möta och hjälpa företagen. Näringslivet var också inbjudna att vara med under utbildningen som ett led i öppenheten.

Utveckling av företagslotsen

Vi har fortsatt utvecklingen av Företagslotsen. Företagslotsens uppgift och syfte är att förenkla företagares kontakter med kommunen. Det handlar om tydlig praktisk rådgivning, information och samordning för att få en effektiv handläggning. Företagslotsen stödjer företagare med ärenden som rör nyetablering, omlokalisering och expansion. I Företagslotsen finns ett stort antal sakkunniga från de olika förvaltningarna i kommunen.

Företagande på sommarlovet

900px_SLE2014
Ett 20-tal ungdomar fick chansen att utbildas och driva företag på sommarlovet genom konceptet Sommarlovsentreprenörer.

Ett 20-tal ungdomar fick chansen att utbildas och driva företag på sommarlovet genom konceptet Sommarlovsentreprenörer.

Film om sommarlovsentreprenörer i Kungsbacka 2013

Inspiration och samverkan i Made by Kungsbacka

Made by Kungsbacka är en samverkan mellan flera förvaltningar som ska främja företagsamhet och kreativitet och inspirera till nyfikenhet och samarbeten. Under året ordnade Made by Kungsbacka flera frukostmöten där skola och näringsliv får en möjlighet att träffas, man intervjuade skolledare om deras behov och ordnade inspirationsföreläsningar.

Framgångsrika företagsfredagar

Kompetenscentrum och näringslivsenheten fortsatte konceptet Företagsfredag med stor framgång. Företagsfredag innebär att företagsstödjande organisationer finns på plats för att träffa nya eller etablerade företag sista fredagen i varje månaden.

Implementering av Entré Kungsbacka

Under 2013 startade projektet Entré Kungsbacka i samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlningen. Projektet var framgångsrikt och ledde till att samtliga 471 ungdomar som deltog kom närmare arbetsmarknaden. 201 av dem var i slutet av 2013 ute i arbete. Under 2014 fortsatte arbete med att införa metoden i den dagliga verksamheten vilket bidragit till minskat antal nybesök på försörjningsstödenheten, kortare tid i arbetslöshet för målgruppen och en ökad förståelse och effektivare samverkan mellan de olika parterna.

Arbetslöshet 2013-2014

Procent

Sverige står emot konjunkturen

Krisen i eurozonen klingar långsamt av och området visar nu en svag tillväxt. Tillväxten förväntas dock vara svag även under den kommande perioden. En förklaring till det kan vara att krisen i Ukraina har påverkat synen på framtiden och dämpat investeringsviljan. Sveriges ekonomi har stått emot den svaga konjunkturen i omvärlden, även om vi har en fortsatt hög ungdomsarbetslöshet.