Fritid, kultur, folkhälsa och turism

Utställning ledde till fler besökare på Fyren

Utställningen Loranga! Loranga! förvandlade kulturhuset Fyren till en Barbro Lindgrensk värld. De 3 000 personer som besökte utställningen under året fick utforska den värld som så många lärt känna via böckerna om Loranga, Masarin och Dartanjang. Utställningen medverkade också till ett ökat antal besökare till kulturhuset Fyrens övriga verksamheter.

Loranga läser ur sin bok.
Utställningen Loranga Loranga lockade många besökare. På invigningen läste Loranga själv, gestaltad av Kjell-Åke Rinnarv, ur sina böcker.

Ansgarius Börjesson i konsthallen

Utställningen Ansgarius och Hanhalskolonin lyfte fram konstnären Ansgarius Börjessons måleri utifrån kommuninvånares egna samlingar och gav en presentation av Hanhalskolonin, där både Hanhals och själva målarkolonin fick sin plats i konsthistorien. Många besökte utställningen och dessutom genomfördes projektet Konsten kommer, där äldreboenden och träffpunkter fick besök av personal från konsthallen som presenterade verk från utställningen i ord och bild.

384px_Stipendiat
Årets Ansgarius-stipendiat blev Terese William Waenerlund (till vänster). Stipendiet syftar till att uppmärksamma en lovande förmåga inom bildkonstområdet och har initierats av Lisbeth Börjesson (till höger) och Jan Börjesson.

Dansgästspel från New York

Koreografen Kyle Abraham utgick från sin egen uppväxt och den afroamerikanska kulturen i dansföreställningen Pavement som spelades på Kungsbacka teater i november. De 320 personerna i publiken, som till stor del bestod av unga vuxna, fick uppleva livet på och vid trottoaren med ljud och rörelse i världsklass. Föreställningen arrangerades av Kungsbacka kommun, Falkenbergs kommun och Region Halland.

Fjärås bibliotek fick meröppet

Fjärås bibliotek invigdes under sommaren som kommunens andra meröppna närbibliotek. Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare även när det inte bemannas av personal, och har öppet 7-22 veckans alla dagar. Frillesås bibliotek började med meröppet under 2013 och ökade som en följd besöksantalet med 35 procent under 2014.

Nya idrottsanläggningar

Under 2014 byggdes en ny fullstor och en mindre konstgräsplan i Malevik. Vi renoverade en av idrottshallarna i Bukärr på grund av fuktskador samt lade nytt underlag på löparbanorna på Tingbergsvallen. Det gjordes även en satsning på energisparande belysning. Motionsspåret i Presse, ridspåret Alekärret och belysningen i Fjärås simhall har fått LED-belysning. Det leder till minskat underhåll och framförallt minskad energianvändning.

Nya mötesplatser

Allaktivitetshuset Galaxen i Onsala blev klar under 2014. Skatehallen återöppnades och har utökats med replokaler och en större LAN-hall. En Parkour-bana i anslutning till Galaxen påbörjades och görs i samverkan med engagerade ungdomar. Aktivitetsplatser med ramper för skejt och cykel invigdes i Älvsåker och i Fjärås – en fråga som ungdomar har initierat och drivit.

Hälsofrämjande verksamheter

Arbetet med En frisk generation påbörjades under året med 87 deltagare. Verksamheten ska ge verktyg för familjer att ha en hälsosam livsstil. Ett utegym i Åsa färdigställdes och åtta utegymmaskiner flyttades från Inlag till motionsspåret i Fjärås. Två kostnadsfria idrottsskolor, vår och höst, genomfördes med 100 deltagande 8-åringar.

3 000 firade skolavslutning

Arrangemanget School’s out lockade 3 000 unga att fira sin skolavslutningskväll på Kungsbacka torg. Barnrättsdagen, Queer up-festival och Urban Summer är andra arrangemang som genomfördes för barn och ungdomar under 2014. Gatufestivalen Urban Summer är ett samarbete mellan Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism.

Utbildning och kompetensutveckling

En rad med olika utbildningar har genomförts under 2014. Några exempel är en utbildningsdag och workshop med drogförebyggandeombuden på skolorna, utbildning för krögare i Krogar mot knark och en kampanj på de krogar som medverkat på utbildningen. Även utbildning för gympersonal i dopningsförebyggande arbete har genomförts.

Intressegrupper lockade ungdomar

200 olika intressegrupper lockade ungdomar till att skapa och genomföra olika typer av verksamhet. De verksamheter som ungdomarna varit delaktiga i och varit med att arrangera är exempelvis; disco, skejt- och cykelramp i Kullavik, skidresa, filmgrupp, LAN samt Café.

Kostnadsfördelning Fritid & Folkhälsa

Fritid & Folkhälsas verksamhet kostade 137 miljoner kronor under 2014. Fördelningen till olika verksamheter beskrivs i diagrammet.

Kostnadsfördelning Kultur & Turism

Kultur & Turisms verksamhet kostade 67 miljoner kronor under 2014. Fördelningen till olika verksamheter beskrivs i diagrammet.

Nyckeltal Fritid & Folkhälsa

Fritid & Folkhälsa Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Riket 2013
Certifieringsbidrag till Idrotts- och hälsocertifierade föreningar, kronor 183 000 223 000 298 000
Antal genomförda rådslag inom Barbro Betalar 10 5 2
Andel 6-9 klasser med dialog om alkohol/droger på föräldramöten (Effekt-metoden) 12 % 12 % 12 %
Invånarnas upplevelse av förutsättningarna för att leva ett hälsosamt liv i Kungsbacka. Betyg på en 10-gradig skala. 8,1 8,1

Bibliotek ska finnas tillgängligt för alla

Under 2014 kom en ny bibliotekslag. Lagen betonar bibliotekets roll för samhällets demokratiska utveckling och bibliotekets läsfrämjande roll samt att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Konsekvensen av lagens betoning av biblioteksverksamhet för alla, betyder en översyn av våra rutiner runt bibliotekskort.

Främlingsfientlighet

Det är fortsatt en trend och allt mer accepterat att uttrycka främlingsfientliga åsikter. Artiklar och annan fakta från webbplatser som exempelvis avpixlat.se och flashback.org används av ungdomar i argumentation och diskussioner om invandring och samhällsutveckling.

Nya droger och drogliberalism

Under 2014 fick vi rapporter om nya droger genom medier och nyhetsbrev. Drogen Spice tog flera unga människors liv. En variant av Ecstacy kallad Superman-drogen skördade också offer. Debatten om att legalisera cannabis fortsätter och sociala medier används för att driva opinion.

Psykisk ohälsa

Ungas hälsa fortsätter att vara ett bekymmer och en utmaning. Tjejer har i högre grad än killar problem med psykisk ohälsa och även om forskningen kunnat se en minskning är nivåerna fortfarande för höga. Kungsbackas tjejer i årskurs 2 på gymnasiet upplever också i högre grad än snittet i LUPP 2013, besvär kopplade till stress och magont.

Väder och vind

Den fina sommaren har inneburit en ökad vattenförbrukning i samband med att gräsplanerna behövdes vattnas mer än vanligt. Utomhusbaden har haft hög belastning med många badande vilket inneburit utmaningar för den löpande skötseln – positivt är att vi fått få klagomål och hållit en bra servicenivå. Med tanke på den milda vintern har mindre resurser lagts på bland annat snöröjning och konstgräsplanerna har kunnat utnyttjas ända fram till och med december. Det senaste decenniets stormar och konsekvenserna från dessa innebär att vi bör ha en högre beredskap för extremt väder.